Contributie

Hieronder leest u welke bijdrage wij van u verwachten om onze computerclub in stand te kunnen houden.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Automatische betaling is voor de computerclub goedkoper en eenvoudiger.
Contant betalen is alleen nog mogelijk voor bestaande leden.

Vanaf het het verenigingsjaar 2020 geldt een contributie van: € 40,00 voor leden
Voor de leden die niet automatisch betalen via automatische incasso wordt € 2,- extra in rekening gebracht.