De bijeenkomsten gaan tot september niet door.

Er is  overheidsadvies om alle bijeenkomsten ivm het Corona virus niet door te laten gaan.
In de Kiekmure mogen vanaf juni 30 gasten tegelijk aanwezig zijn met een minimale afstand tot elkaar van 1,5 meter
Wij hebben daarom besloten om voorlopig de bijeenkomsten van de HKCC tot september op te schorten

Fijne vakantie allemaal , doe voorzichtig en blijf gezond.

Doelstellingen

De Harderwijker Computerclub is een stichting, welke is opgericht op 4 mei 1988. Onze club stelt zich ten doel door gezamenlijke inspanning van de leden de kennis over en het omgaan met computers te bevorderen.
Dit wil zij bereiken door het organiseren van bijeenkomsten in Harderwijk
Op deze bijeenkomsten kunnen leden met al hun computerproblemen komen. Dit betreft zowel hardware moeilijkheden alsmede ook problemen welke bij de installatie van software kunnen voorkomen.
Ook kan op individuele basis aan leden tijdens de bijeenkomsten hulp worden geboden bij het onder de knie krijgen van softwarepakketten, welke zij in hun bezit hebben.