De eerste bijeenkomsten van de HKCC in Coronatijd zijn goed verlopen.

De medewerkers van de Kiekmure hadden de ruimte G/H Coronaproof voor ons ingericht
In deze grote ruimte stonden 15 tafels op afstand voor ons klaar.

10 leden hadden zich aangemeld dus het grootste deel van de tafels was bezet.
Het waren leuke maar ook spannende dagen, het was fijn dat we weer bij elkaar waren.
Iedereen heeft gedaan waar zij zichzelf goed bij voelden.
Dat betekende voor de een geen en voor de ander wel een mondkapje.

Deze  bijeenkomst waren ook een test of we veilig weer bij elkaar konden komen.
Deze testen hebben we beoordeeld als geslaagd en veilig.

Op 3 oktober komen we weer bij elkaar en ook nu kunnen we veilig maximaal 15 leden toelaten.
Via de mail kunnen jullie je bij de voorzitter aanmelden. De uitnodiging komt er aan.

We houden ons tijdens deze bijeenkomsten aan de Corona regels.

Doelstellingen

De Harderwijker Computerclub is een stichting, welke is opgericht op 4 mei 1988. Onze club stelt zich ten doel door gezamenlijke inspanning van de leden de kennis over en het omgaan met computers te bevorderen.
Dit wil zij bereiken door het organiseren van bijeenkomsten in Harderwijk
Op deze bijeenkomsten kunnen leden met al hun computerproblemen komen. Dit betreft zowel hardware moeilijkheden alsmede ook problemen welke bij de installatie van software kunnen voorkomen.
Ook kan op individuele basis aan leden tijdens de bijeenkomsten hulp worden geboden bij het onder de knie krijgen van softwarepakketten, welke zij in hun bezit hebben.