Het kabinet heeft door het oplopende aantal Corona besmettingen besloten tot een bijna totale Lockdown vanaf dinsdag 15 december tot en met  31 maart 2021.
Alle openbare gebouwen zijn tot die datum gesloten.
De bijenkomsten tot en met die van 20 maart komen daardoor te vervallen.
We  hopen dat we begin april weer bij elkaar mogen komen in de Kiekmure
———————————————————————————————————————————————
De bijeenkomsten van de HKCC in Coronatijd zijn goed verlopen.

De medewerkers van de Kiekmure hadden de ruimte G/H Coronaproof voor ons ingericht
In deze grote ruimte stonden steeds 15 tafels op afstand voor ons klaar.
Deze  bijeenkomst waren ook een test of we veilig weer bij elkaar konden komen.
Deze testen hebben we beoordeeld als geslaagd en veilig.
 Het maximale aantal bezoekers is beperkt tot 15 personen.

De regels zijn aangescherpt.
Een mondkapje in de Kiekmure is nu verplicht. Alleen achter je eigen computer mag het mondkapje af.
Bij het werken aan andermans computer dienen beide partijen verplicht een mondkapje te dragen.

De horeca is ook in de Kiekmure gesloten. Zorg zelf voor je eigen mondkapje, koffie en mogelijk een boterhammetje.

Op het moment dat u zich niet aan deze regels houdt of indien wij de situatie niet veilig genoeg vinden, zullen wij de bijeenkomsten opnieuw opschorten.
We houden ons tijdens deze bijeenkomsten aan de Corona regels.
—————-

Doelstellingen

De Harderwijker Computerclub is een stichting, welke is opgericht op 4 mei 1988. Onze club stelt zich ten doel door gezamenlijke inspanning van de leden de kennis over en het omgaan met computers te bevorderen.
Dit wil zij bereiken door het organiseren van bijeenkomsten in Harderwijk
Op deze bijeenkomsten kunnen leden met al hun computerproblemen komen. Dit betreft zowel hardware moeilijkheden alsmede ook problemen welke bij de installatie van software kunnen voorkomen.
Ook kan op individuele basis aan leden tijdens de bijeenkomsten hulp worden geboden bij het onder de knie krijgen van softwarepakketten, welke zij in hun bezit hebben. 
afgelopentot een