Vanaf 5 juni worden de Corona maatregelen weer versoepeld .
Dat betekent dat wij  dit seizoen op een goede manier kunnen afsluiten.

Op 5  en op 19 juni mogen we weer bij elkaar komen in de Kiekmure
——————————————————————————————————————————————–
De  medewerkers van de Kiekmure zullen de ruimte G/H Coronaproof inrichten.
In deze grote ruimte staan 15 tafels op afstand voor ons klaar.
 Het maximale aantal bezoekers is in principe  beperkt tot 15 personen.

De Corona regels in de Kiekmure blijven hetzelfde.
Een mondkapje in de Kiekmure is verplicht. Alleen achter je eigen computer mag het mondkapje af.
Bij het werken aan andermans computer dienen beide partijen verplicht een mondkapje te dragen.

Op het moment dat u zich niet aan deze regels houdt of indien wij de situatie niet veilig genoeg vinden, zullen wij de bijeenkomsten opnieuw opschorten.

We houden ons tijdens deze bijeenkomsten aan de Corona regels.
———————————————————————————

 

Doelstellingen

De Harderwijker Computerclub is een stichting, welke is opgericht op 4 mei 1988. Onze club stelt zich ten doel door gezamenlijke inspanning van de leden de kennis over en het omgaan met computers te bevorderen.
Dit wil zij bereiken door het organiseren van bijeenkomsten in Harderwijk
Op deze bijeenkomsten kunnen leden met al hun computerproblemen komen. Dit betreft zowel hardware moeilijkheden alsmede ook problemen welke bij de installatie van software kunnen voorkomen.
Ook kan op individuele basis aan leden tijdens de bijeenkomsten hulp worden geboden bij het onder de knie krijgen van softwarepakketten, welke zij in hun bezit hebben.