In september zijn de Corona maatregelen weer versoepeld .
Voor het bezoeken van de Kiekmure dient u in het bezit te zijn van een  Coronatoegangsbewijs 

  • We komen bij elkaar in zaal H 
  • In de Kiekmure gelden de Corona basisregels.  
  • Bezoekers dienen de vragenlijst voor de bijeenkomst  van de HKCC te hebben gelezen. 
  •  Een mondkapje in de Kiekmure is niet meer verplicht.
    Bij het werken aan andermans computer adviseren we het mondkapje toch te dragen. 

We houden ons tijdens onze bijeenkomsten aan de geldende Corona regels.
—————————–

 

Doelstellingen

De Harderwijker Computerclub is een stichting, welke is opgericht op 4 mei 1988. Onze club stelt zich ten doel door gezamenlijke inspanning van de leden de kennis over en het omgaan met computers te bevorderen.
Dit wil zij bereiken door het organiseren van bijeenkomsten in Harderwijk
Op deze bijeenkomsten kunnen leden met al hun computerproblemen komen. Dit betreft zowel hardware moeilijkheden alsmede ook problemen welke bij de installatie van software kunnen voorkomen.
Ook kan op individuele basis aan leden tijdens de bijeenkomsten hulp worden geboden bij het onder de knie krijgen van softwarepakketten, welke zij in hun bezit hebben.